Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

BLÅ RESEPT

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot ( opp til 212.798,- kr) ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på. Vi leger håper på forståelse i denne situasjonen.